Vilhelm Jensen

Vilhelm Jensen


Vilhelm JensenVilhelm Jensen er født i Ellede ved Kalundborg i marts 1904 på en gård, som det var meningen han engang skulle overtage. Hans store interesse var dog violinspil, som han flittigt dyrkede hos egnens spillemænd, inden han kom på konservatoriet i København.

Men det var hårde tider så han overtog gården i Ellede 1934. Senere flyttede han og konen Ella Margrethe til Svebølle og Vilhelm Jensen fik bl.a. arbejde inden for korn- og foderstoffer.

Han var en ivrig samler af spillemandsmelodier og komponerede også selv en hel del – som det kan ses af denne samling. Han har oplært flere spillefolk, der stadig er aktive (2009) her på Vestsjælland.

Jeg har været så heldig at overtage ca. 1½ m noder – originale håndskrevene eller stentryk fra før 1920 samt afskrifter eller fotokopier fra samme tidsalder eller senere. Mange aftener er tilbragt i gymnastiksale og forsamlingshuse for at spille til folkedans og Vilhelm Jensen spillede også til dilettantforestillinger kan man se i hans nodesamling.

Som navnene antyder, er mange melodier lavet til de personer, han har mødt til dansen. En anden ting han kunne lide var potpourrier. Der er mange sammensatte udgaver af især polkaer og valse.

Vilhelm Jensen døde den 7. Februar 1990.

Jeg har forsøgt at undgå skrivefejl, men det er en svær disciplin. Der er flere udgaver af mange af melodierne, men det burde fremgå af teksten. God fornøjelse!

Brug hans melodier, der er mange gode af slagsen :-)


Gunnar Petersen, Viskinge, August 2009

Titel

Midi

pdf

Bentes Hopsa  

Blomstervalsen 

Bodil kom og dans

Drejslers - Vals

Efterårsang

Ella-Margrethe Polka   

Eva Vinnervals 

Folkedanser - valsen

Folkedansernes March - Polka

Fødselsdag Polka

Gamle folkedanservals med svaj

Hans Jørgens Polka

Humoristisk Hopsa 

Jettes Reinlænde

Johannes Polka 

Johannes Reinlænderpolka 

Kalundborgmarchen + folkedansernes march (2 sider)

pdf  1 - 2

Koncert Polka - to violiner

Kongeåens - Sang   

Lago – Adagio

Legestue - Reinlænder

Lotte og Toves Polka

March

Menuetvalsen

Navneløs Polka

Polka   

Reinlænder - Polka

Reinlænder-61 

Rosenhaven March   

Røsnæs - Reinlænder   (2 sider)

pdf 1 - 2

Sanger march   

Sig det blot med ord   (5 sider)

pdf 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Skaridsøvalsen   

Sommeraften ved stranden 

Sommerens Symfoni   (2 sider)

pdf 1 - 2

Sommerens Vals 

Sørbymaglevalsen

Tissø-valsen

Vals fra 64   

Vals 

Vilhelms Pensionistvals

Vilhelms reinlænder   (3 sider)

pdf 1 - 2 - 3

Violinen Synger    (2 sider)

pdf 1 - 2

Vor egen Vals (Faurbo)    (2 sider)

pdf 1 - 2

Å – Valsen

Aases Vals

I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om dansk traditionel spillemandsmusik. Du kan deltage med dit instrument, lytte til musikken, danse og få motion.