Helge Martin

Helge Martin


Helge Martin (Sorø) begyndte at få violinundervisning som 12-13 årig, og virkede i mange år som musiker i Sydvestsjælland. Han har dels spillet til folkedans og dels til foreningsfester m.v., hvor det var schlagermusik o.lign. der stod på programmet. Efter at have holdt pause i nogle år begyndte Helge igen at spille i slutningen af 70'erne, da folkemusik og spillemandsmusik havde en kraftig opblomstring. Han underviste på kurser på Skælskør Højskole og lærte fra sig og spillede med flere af de nye spillemandsgrupper, ikke mindst gruppen 'Flyvehavre'. Det er også i den periode, han har komponeret en stor del af sine melodier.


 
                                                                                                          alle link til noder åbner ny side/fane


Tak for lån af noder og foto til Søren Nielsen, Dianalund og til Birgitte, Peer og Jacob som i 1978

var elever på Skælskør Folkehøjskole og dér lavede et hæfte om og med Helge Martin. Noder frem til '78 er hentet i det hæfte.tilbage til siden Gamle Spillemænd

 

Titel

Node

Astrids ødegårdsvals


Bent Døssings trippevals - m. eftermad i galoptakt

Ejners vals

Fjenneslev hopsa

Fjenneslev hopsa (m. 2 st.)

Flyvehavre

'Gammel dansk', skottish

'Gammel dansk' (m. 2. st.)

Hans Hansens polka

Harmonikavals tilegnet Marianne Hoffman

Helges sextur

Helges skottish

Hr. og fru Sørens kobberbryllupsvals

Jakobs hambo

Lillesø hopsa

Peter Larsen-polka

Reinlænder til Hjembæk-spillefolket

Skælskør højskole-polka

Sorø folkedanseres stævnemarch

'Tak for snapsen', lille vals til Gudrun Varming

Thorkild Højlunds trippevals

Trippevals

I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om dansk traditionel spillemandsmusik. Du kan deltage med dit instrument, lytte til musikken, danse og få motion.