Chr. Olsen fortæller

 

Spil & Dans Vestsjælland

Christian Olsen fortæller om spillemænd og dansegilder i 1800-tallet

 

Christian Olsen (1881-1968) udsendte i 1920'erne tre hæfter med titlen Gamle Danse fra Nordvestsjælland.

Som indledning på det sidste af hæfterne fortæller han over otte sider om spillemænd og spillegilder på egnen i 1800-tallet. Det er meget interessant og underholdende læsning, hvor man også får et billede af Chr. Olsen selv igennem hans forskellige syn på de mange spillemænd han omtaler.

Nedenfor kan Chr. Olsens tekst og billeder downloades enten som én sammenhængende pdf-fil på 4,3 mb, eller som otte adskilte pdf, hver ca. 0,6 mb.

 

side 3-10

side 3  side 4  side 5  side 6  side 7  side 8  side 9  side 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius Exner, Et gilde i Hedeboegnen 1855. Fra Chr. Olsens hæfte 3.

 

 

 

I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om dansk traditionel spillemandsmusik. Du kan deltage med dit instrument, lytte til musikken, danse og få motion.